Özgür Alan
PROJELER
Trimtab, kentsel müdahale serisinin üst başlığı olarak, Buckminster Fuller’ın “trim tab” konseptinden esinlenen, minimum malzeme ile maksimum etkiyi araştıran bir deneyle..
KOMÜN_aksiyon_BAHÇELER rekreasyon hedefli formel park düzenleri içine enjekte edilen,  üreterek bir araya gelmeyi sağlayan ve  “koru, sürdür, paylaş” felsefesiy..
Işık Tarlası Şairler Sofası Parkı’nda yer alan, çekici bir aydınlatma deneyimi yaratmayı hedefleyen bir kamusal alan projesidir. Yerl..
En çok da günün koşuşturmacasından çıktığımız anlarda yaşamaya başlıyoruz, galiba. Durmak, nefes almayı hatırlamak, tembellik etmek... Tembellik etmek! Tembellik hakkı, y..
Havai Bahçe, Ortaköy Meydanı’nda uçan bir bahçe. Meydandaki mevcut yükseltinin sınırladığı, içinde farklı bitkiler olan bu bahçe, festival boyunca hem gölge sağlıyor, hem..
Kimileri için gündelik geçiş yeri, kimileri için toplanıp tartışılan kolektif kararların alındığı, akşamları buluşulan, kimi evlerin baktığı, ma..
Perisca/o/pe, Dilek Sabancı Parkı içerisine yerleştirilmiş periskoplarla, parkın endemik yapısına yakından bakmayı amaçlar. Park eğimli a..
Kuşluk, kelime olarak hem büyük kuş kafesi hem de kuşlara yem verilen zaman anlamındadır. Bu zamansal ve mekânsal durum kuşluğun tasarımı açısından da önemlidir. Kuşluk, ..
Kentsel ölçekte peyzajın; mevsimlik çiçek ve renk, budanmış bitki ve çim, desen ve geometri olarak algılanmasını eleştirir.  Bitkilendirmenin bir süsleme aracına dön..
Hafıza, bilgiyi depolama, saklama ve sonrasında geri çağırma yetisi olarak tanımlanmıştır. Fakat bugün, ortak geçmişimizi “hatırlamak” istediğimizde bazı karanlık alanlar..
Ağaçla bir süre baş başa kalınan bir deneyim. Durma, görme, dinleme, koklama, dokunma ve iyileşme mekanıdır “baş başa”. Tek kişilik ya da en faz..