Komün Aksiyon

Komün Aksiyon

KOMÜN_aksiyon_BAHÇELER (Sanatçılar Parkı)

Proje Müellifleri
Fulya Özsel Akipek (Bilgi ünv. Mimarlık Fak. Öğretim görevlisi)
Tuğrul Yazar (Bilgi ünv. Mimarlık Fak. Öğretim görevlisi)
Aslı Aydın (Bilgi ünv. Mimarlık Fak. Öğretim görevlisi)
Işıl Çokuğraş (Bilgi ünv. Mimarlık Fak. Öğretim görevlisi)
Dilek Yürük (peyzaj mimarı, permakültür tasarımcısı)

Ekip
Elif Soylu (Bilgi ünv. Mimarlık Fak. Öğrencisi / Bilgi Uni. Fac. of Architecture Student)
Cemre Acar (Bilgi ünv. Mimarlık Fak. Öğrencisi / Bilgi Uni. Fac. of Architecture Student)

Peyzaj Danışmanları

anonimİstanbul - Burcu Serdar Köknar, (mimar, permakültür tasarımcısı, Mef Üniversitesi
Öğretim Üyesi), Hande Kalender, (mimar, peyzaj mimarı, permakültür tasarımcısı).