TrimTab.1
TrimTab.1

TrimTab.1

Atölye Labs (Levent Çarşı / Levent Bazaar)
Trimtab, kentsel müdahale serisinin üst başlığı olarak, Buckminster Fuller’ın “trim tab” konseptinden esinlenen, minimum malzeme ile maksimum etkiyi araştıran bir deneyler seridir.
Bu serinin ilki, Levent Çarşı’da, dayanıklı, yarı geçirgen ve tekerlekli bir strüktürel çerçeve, üç farklı senaryo üzerinden (koridor, oda, üç ada) tasarlanmıştır. Oluşan sistem, şehrin kaosunda bireyin izole olup kendiyle barışabilmesi için bir fırsat tanırken, toplum ölçeğinde de, yabancıların oluşan mikro alanlar ve sosyal objeler üzerinden etkileşimi ve karşılıklı empati kurmasına izin vermektedir. Sistemin yaşam döngüsünü ve kullanıcı davranışını daha iyi anlamak için, şehrin kamera altyapısı veya özel yerleştirilecek kameralarla bu müdahalenin ömrünü belgelemek de hedefler arasındadır.