Bulutlu Düşünceler
Bulutlu Düşünceler

Bulutlu Düşünceler

Adam Kalinowski
Tasarımcının bu çalışmasındaki ana amacı doğayla iç içe geçmiş bir tasarım oluşturmaktır.