KOMÜN_aksiyon_ BAHÇE
KOMÜN_aksiyon_ BAHÇE

KOMÜN_aksiyon_ BAHÇE

Birçok Katılımcı / Multiple Contributors
KOMÜN_aksiyon_BAHÇELER rekreasyon hedefli formel park düzenleri içine enjekte edilen,  üreterek bir araya gelmeyi sağlayan ve  “koru, sürdür, paylaş” felsefesiyle ayakta duran bahçe strüktürleridir. Bu bahçeler, içerdiği sebze yatakları, ağaç dikim alanları, su çanakları, kompost çukurları, tohum kutuları, bahçe malzemeleri, hayvanlara barınma nişleri ve dinlenme köşelerini ortak bir strüktür içinde ilişkilendirerek sürdürülmeye hazır bir arada yaşam modellerini örgütlerler. Sürdürülebilirlikleri, konumlandıkları alandaki yerel aktörlerin, oraya uğrayanların ya da oradan tesadüfen geçenlerin ilgisine muhtaçtır ve bu zafiyet aslında üretime ve paylaşıma dayalı yeni bir düzen arayışının tohumlarını atarak dönüştürücü bir güce dönüşebilir. Dijital tasarım ve üretim teknolojileri, her bir komün bahçenin, konumlanacağı parkın sosyal, topografik ve materyal dinamiklerine göre her seferinde farklılaşabilen bir sistem ve strüktürün kurulmasına ve yeryüzüyle “üretim” üzerinden hassas ilişkiler kurmaya aracı olurlar. KOMÜN_aksiyon_BAHÇELER II, sadece geçici bir sanat etkinliği strüktürü olmayacak, belediyenin de desteğiyle  kalıcı bir araştırma geliştirme projesinin tohumlarını atacaktır.