“Yeni Bahçe” - Doğal Olanla Barışmak
“Yeni Bahçe” - Doğal Olanla Barışmak

“Yeni Bahçe” - Doğal Olanla Barışmak

Elif Çelik & Zeynep Hagur
Kentsel ölçekte peyzajın; mevsimlik çiçek ve renk, budanmış bitki ve çim, desen ve geometri olarak algılanmasını eleştirir.  Bitkilendirmenin bir süsleme aracına dönüşmesini dert edinir. Kamusal alandaki yeşilin sürdürülebilirliğini sorgular, kentliyi alıştığı bitki algısının dışına çıkartmayı hedefler.  Ziyaretçileri kent ölçeğinden balkon ölçeğine kadar kullanılabilecek yeni bitkilerle tanıştırır. Yeni bahçe, doğayı taklit etmeyi amaçlamaz doğal olan, şehirde zorlanmayan bitki kullanımlarına dair fikir verir. Kuraklık toleransı yüksek, bahar yaz aylarında çiçeklenen, az su tüketen, özel toprak ihtiyacı az olan bir bitki seçkisi sunar. Bu bitkileri info-grafiklerle tanıtır. “dalından tohum”  Bir toplama ve dikim etkinliğidir.