Bağlılık Bahçesi – Rotterdam ve İstanbul
Bağlılık Bahçesi – Rotterdam ve İstanbul

Bağlılık Bahçesi – Rotterdam ve İstanbul

Erwin Stam
Bu bahçe, her ikisi de dinamik şehirler olan İstanbul ve Rotterdam’ı yansıtır. Bahçe iki kısımdan oluşur. İki şehrin özellikleri fotoğraflardan oluşan duvar ile temsil edilir. İki farklı kısım küresel barış sembolü ile bağlanır. Bu alanda, her iki kültürlerden insanlar karşılaşır ve fikir alışverişinde bulunur.
Rotterdam kısmı etrafında bahçe Batı Avrupa kültürünü ifade eder, İstanbul kısmındaki bahçe ise Akdeniz kültürünü yansıtır.