Festival Hakkında
KAMUSAL ALAN ÖZGÜRLEŞİYOR

Seyir geleneğinin değiştiği günümüzde, etkinlikler için alternatif mekân arayışı artmakta, etkinlik içerikleri ve çeşitliği önem kazanmaktadır. Beşiktaş Uluslararası Bahçe ve Çiçek Festivali, 6-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında tüm Beşiktaş ilçesinde; parkları, meydanları ve sokakları içine alarak var olan soruna yeni yanıtlar arıyor. Festival, toplumdaki bu dönüşüme cevap aramanın yanı sıra kamusal alanı da halkla etkileşime açıp, özgürleştirmeyi hedefliyor. 

Parkların insanları bir araya getirmekte önemli bir etken olduğu bilinciyle, “Beşiktaş Uluslararası Bahçe ve Çiçek Festivali” Beşiktaş’taki parklara yeni bakış açıları katıyor. İnsanı doğa ve toprakla etkileşim halinde olma kültürünü; uluslararası festival bahçeleri, katılımcı mimari enstalasyonları, bilim, ekoloji temalı eğitimler, atölye çalışmaları, eğitsel aktiviteleriyle yansıtıyor. Tüm ziyaretçilerine hoş geldiniz ve ne iyi ettiniz de geldiniz diyor...

Hoş geldiniz...